ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป

วันที่ 14 กันยายน 2564 10:38:36 เข้าชม : 14 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป

วันที่ 14 กันยายน 2564 10:38:36   เข้าชม : 14 ครั้ง

    โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัคร พนักงานทำความสะอาด ระหว่างวันที่ 14 - 23 กันยายน 2564 ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1631590716.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links