ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง

วันที่ 13 กันยายน 2564 09:47:17 เข้าชม : 6 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง

วันที่ 13 กันยายน 2564 09:47:17   เข้าชม : 6 ครั้ง

    โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ รายวัน สอบคัดเลือก วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1631501237.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links