รับสมัครบุคคลทั่วไป

วันที่ 1 กันยายน 2564 15:32:23 เข้าชม : 40 ครั้ง

รับสมัครบุคคลทั่วไป

วันที่ 1 กันยายน 2564 15:32:23   เข้าชม : 40 ครั้ง

    โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1630485143.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links