ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 12 เดือน

วันที่ 1 กันยายน 2564 11:23:28 เข้าชม : 15 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 12 เดือน

วันที่ 1 กันยายน 2564 11:23:28   เข้าชม : 15 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1630470208.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links