แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 11:12:05 เข้าชม : 19 ครั้ง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 11:12:05   เข้าชม : 19 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1629778325.

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links