ประกาศ การปรับแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุต่างๆ ปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 11:02:48 เข้าชม : 16 ครั้ง

ประกาศ การปรับแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุต่างๆ ปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 11:02:48   เข้าชม : 16 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1624507368.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links