ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 11:18:15 เข้าชม : 132 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 11:18:15   เข้าชม : 132 ครั้ง

    โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ให้ผู้สอบได้ มารายงานตัว ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1621484295.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links