ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 09:54:34 เข้าชม : 139 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 09:54:34   เข้าชม : 139 ครั้ง

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จะทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องห้องประชุมชั้น2 ตึก สูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสั

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1621306474.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links