ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป

วันที่ 28 เมษายน 2564 09:06:06 เข้าชม : 1905 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป

วันที่ 28 เมษายน 2564 09:06:06   เข้าชม : 1905 ครั้ง

    โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 17 พ.ค. 2564 สมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1619575566.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links