ประกาศเผยแพร่ รายงานผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมถนน คสล.ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ รพ.สต.บ้านเมืองเสือและปรับปรุงซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานรอบนอก รพ.สต.บ้านเขวาทุ่ง

วันที่ 30 มีนาคม 2564 13:37:48 เข้าชม : 7 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ รายงานผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมถนน คสล.ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ รพ.สต.บ้านเมืองเสือและปรับปรุงซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานรอบนอก รพ.สต.บ้านเขวาทุ่ง

วันที่ 30 มีนาคม 2564 13:37:48   เข้าชม : 7 ครั้ง

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links