ประกาศเผยแพร่ รายงานผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมอาคาร รพ.สต.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 13:37:31 เข้าชม : 8 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ รายงานผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมอาคาร รพ.สต.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 13:37:31   เข้าชม : 8 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1617086251.สต

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links