ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 24 มีนาคม 2564 10:38:13 เข้าชม : 211 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 24 มีนาคม 2564 10:38:13   เข้าชม : 211 ครั้ง

    ด้วยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1616557093.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links