ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 11:02:38 เข้าชม : 357 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 11:02:38   เข้าชม : 357 ครั้ง

    โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบคัดเลือก ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ตึกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 ห้องประชุมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย เวลา 08.30 - 12.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1616385758.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links