ประกาศรายงานผลการกำหนดรายละเอียดและราคากลางของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต.จำนวน 3 แห่ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 10:16:07 เข้าชม : 2 ครั้ง

ประกาศรายงานผลการกำหนดรายละเอียดและราคากลางของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต.จำนวน 3 แห่ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 10:16:07   เข้าชม : 2 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1613013367.สต

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links