ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 11:23:27 เข้าชม : 171 ครั้ง

ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 11:23:27   เข้าชม : 171 ครั้ง

    โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ขยายรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ ระหว่างวันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1604463807.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links