ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 14:05:26 เข้าชม : 966 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 14:05:26   เข้าชม : 966 ครั้ง

    ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือนคนไข้ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2563 สมัครได้ที่งานธุรการ ชั้น 5

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1602659126.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links