ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

วันที่ 28 กันยายน 2563 15:22:39 เข้าชม : 300 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

วันที่ 28 กันยายน 2563 15:22:39   เข้าชม : 300 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1601281359.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links