ประกาศเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ย

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 13:05:54 เข้าชม : 80 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ย

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 13:05:54   เข้าชม : 80 ครั้ง

    ประกาศเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ย พร้อมเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1527919554.pdf

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links